Stress

Stress testet är ett arbetspsykologiskt test som undersöker upplevd stress både som en generell och en specifik förmåga och mäter Din förmåga att hantera dessa krav känslomässigt. Känslomässiga reaktioner som är relaterad till Din personliga risksituation såsom att Du vill fly, undvika situationer eller personer känslomässigt.

Testresultatet beskriver i vilken grad yttre påverkan känslomässigt påverkar Dig i negativt eller positivt riktning.

Testet mäter Din förmåga att själv kunna påverka Dina känslobetonade vad behöver jag göra/hur behöver jag tänka i olika situationer.

Testet mäter

  • till vilken grad upplever jag min livssituation som stressande.
  • till vilken grad jag kan hantera olika risksituationer