Arbetsfokus

Arbetsfokus är ett arbetspsykologiskt test som mäter orsaken och upphovet till individens egenstyrda arbetsprestation. Psykologtestet bedömer individens förmåga att själv kunna avgöra vilka aktiviteter som är gynnsammast för arbetsprestationen.

Graden av självstyrning bedöms av individens förmåga att kunna motivera inre- eller yttre känslomässig förstärkning. Testresultatet visar självstyrningens motståndskraft mot normer och förväntningar vid valet av bästa motiverande känslomässiga prestation. Vidare så visar testresultatet också medarbetarens förmåga till inflytande över egna förväntade känslomässiga handlingar.

Mäter graden av

  • Självkontroll
  • Arbetsintresse
  • Mental vilja