Om oss

Vårt arbetssätt bygger på ett koncept som hanterar ”En emotionellt intelligent effektiv ekonomisk styrning”.

Kombinationen har visat nya, förstärkta och tydliga förmågor för resultatförbättring för att utveckla organisatorisk effektivitet såväl som individuell prestation. Emotionellt intelligent ekonomiskt synsätt är en särskild källa till organisatorisk effektivitet.

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsarbete med Uppsala universitet för att utveckla unika metoder och kvalitetssäkra våra instrument.

Empathys kompetens omfattar 

  • Utvecklade metoder att via utbildning (på plats eller distans) handleda praktisk träning i aktuell arbetssituation.
  • Med hjälp av egna instrument rekommenderar vi åtgärder. Dessa baserat på djupintervjuer och egna emotionstest.
  • Vi skiljer på vad som är motivationsmässiga, stressrelaterade och empatirelaterade faktorer i beslutsprocesserna.
  • Vi mäter den emotionella förmågans samverkan med uppföljning.
  • Vi samverkar med företaget för att anpassa uppföljningsobjekt emotionellt och ekonomiskt i skapandet av en effektivare styrning. Vi skiljer på grupp och individuella emotioners påverkan på organisationen. 
  • Vi lär teamen att använda emotioner för att påverka dess prestation.
  • Vi anpassar utvecklingsprogram för specifika individer i en organisation.