Testa din emotionella förmåga

Emotioners betydelse för företag och individ

Empathy är er samarbetspartner i arbetet med att kartlägga grundläggande förståelse för hur emotioner samverkar med prestation och lönsamhet.