Inlevelseförmåga

Inlevelseförmåga är ett arbetspsykologiskt test som mäter förmågan att kunna förställa sig varierande känslomässiga perspektiv hos sig själv och andra.

Testet inlevelseförmåga mäter:

  • Mentala förmågan att kunna föreställa sig och, med hjälp av den egna fantasin och sin känslomässiga tillgänglighet, kunna bedöma andra människors känsloliv.

  • Mer specifikt; känslotillstånd, känslobeteende, upprördhet, altruism, prosocialt hjälpbeteende och likgiltighet mot andra människor.