Onlinetester

Bedöm Din Emotionsförmåga

Känslor har en väsentlig betydelse i vardagslivet. Både utifrån ett ”Nu-perspektiv” men framförallt för en individs förmåga att planera framtiden på ett mer behagligt sätt. Empahty hjälper dig att bedöma hur Du i framtiden önskar hantera olika vardagssituationer. Vårt tillvägagångsätt och våra rapporter ger Dig en fyllig beskrivning av Dina emotionsförmågor. Vår bedömning och vägledning kan exempelvis användas i vardagsumgänget med familj och vänner eller varför inte vid viktiga sammanhang på arbetet eller vid betydelsefulla situationer rörande din privatekonomi.

Ångerrätten gäller inte för Empathys tester eftersom testdeltagare formar innehållet genom sina svar. Ett samtycke till detta görs vid varje test genom att kryssa i rutan i anslutning till det aktuella testet.

Se länk nedan till konsumentverket:

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/