Testa dig

Bedöm Din Emotionsförmåga

Känslor har en väsentlig betydelse i vardagslivet. Både utifrån ett ”Nu-perspektiv” men framförallt för en individs förmåga att planera framtiden på ett mer behagligt sätt. Empahty hjälper dig att bedöma hur Du i framtiden önskar hantera olika vardagssituationer. Vårt tillvägagångsätt och våra rapporter ger Dig en fyllig beskrivning av Dina emotionsförmågor.  Vår bedömning och vägledning kan exempelvis användas i vardagsumgänget med familj och vänner eller varför inte vid viktiga sammanhang på arbetet eller vid betydelsefulla situationer rörande din privatekonomi.

Bedömningsområden

 • Emotionsförmåga
  Emotionsprofil 300 kronor och inklusive psykologbedömning 1 500 kronor.
 • Inlevelseförmåga
  Inlevelseprofil 350 kronor och inklusive psykologbedömning 700 kronor. 
 • Motivation
  Motivationsprofil 300 kronor och inklusive psykologbedömning 600 kronor. 
 • Stress
  Stressprofil 200 kronor och inklusive psykologbedömning 600 kronor.
 • Komplett Emotionsprofil
  EQ + Stress + Inlevelse och Motivation 900 kronor och inklusive psykologbedömning 3 000 kronor.

testa online

Fyll i kontaktformuläret nedan och beställ, så sänder vi länken EQ profil till Dig för bedömning.