Utbildningsverksamhet

Interaktionen ekonomisk styrning och emotioner

Vår grundkurs om emotionell intelligens vänder sig till alla då budskapen är konkreta, direkt relaterad till teorin och användbara för att förbättra sig själv individuellt.

Kurserna vänder sig till:

  • Företagsledare som både personligt och professionellt behöver stärka sin kompetens inom emotionell intelligens och ekonomisk styrning.
  • Grupper och enskilda personer som på grund av tung arbetsbörda, ansträngande förändringar eller konflikter befinner sig i utsatta situationer.
  • Personer som upplever att emotioner är ett problem i deras vardag och upplever situationen som obehaglig.
  • Nya chefer som ännu inte har hunnit växa in i sin ledarroll eller p.g.a. svåra uppgifter riskerar att komma i kläm.