Testa dig

Vi utför specialiserade bedömningar och utredningar.

Empathy utreder emotionella förmågor vid nyanställning, internrekrytering och befordran. Vi bedömer hur varje individ kommer att hantera olika typer av situationer i sin nya befattning. Metoden ger en fyllig beskrivning av individens områden med potential såväl som med risk. Vår bedömning ställs i relation till den aktuella uppgiftens beskaffenhet, företagets storlek, medarbetare och relevanta omgivningsfaktorer.

Bedömningsområden

 • EQ
  EQ-profil 300 kronor och inklusive psykologbedömning 1 500 kronor.
 • Empati
  Empatiprofil 350 kronor och inklusive psykologbedömning 700 kronor. 
 • Motivation
  Motivationsprofil 300 kronor och inklusive psykologbedömning 600 kronor. 
 • Stress
  Stressprofil 200 kronor och inklusive psykologbedömning 600 kronor.
 • Komplett EQ profil
  EQ + Stress + Empati och Motivation 900 kronor och inklusive psykologbedömning 3 000 kronor.

testa online

Fyll i kontaktformuläret nedan och beställ, så sänder vi länken EQ profil till Dig för bedömning.