Strategisk känslomässig styrning

Testet är ett arbetspsykologiskt test som mäter planerad styrd emotionell reglering genom tankemässig och känslomässig påverkan. Känslomässig styrd reglering mäter förmågan att sätta igång, vidmakthålla, varierar eller förändra yttre eller inre varaktig planerad känslomässig ton. Dessa är exempelvis känslor och stämningar, vilka idag är centrala att förstå i vår vardag. Bedömningen mäter två motiverande känslomässiga förmågor av planerande beskaffenhet:

  1. Inre och Yttre känslomässig förbättring
  2. Inre och Yttre känslomässig försämring