Komplett Emotionsprofil

Allmän Emotionsförmåga + Stress + Inlevelse + Arbetsfokus och Strategisk emotionsreglering.