Inlevelseförmåga

Förstår Du andra bättre än Du förstår dig själv?

Förmågan att sätta sig in i andras perspektiv och förståelse är nödvändig i de flesta yrken och i privatlivet. Vill Du få en insikt i hur bra du observerar känslomässiga perspektiv hos Dig själv och andra så är det här testet för Dig. Genom testet får du en uppfattning om hur lätt Du blir känslomässigt påverkad, vilken förmåga Du har att bedöma andra och Ditt eget känsloliv och hur prosocialt Ditt beteende är, d.v.s om Du har förmågan att i förväg hantera känslomässiga situationer som kan uppstå både privat och i arbetslivet.

Inlevelseförmåga är ett psykologiskt test som mäter förmågan att kunna förställa sig varierande känslomässiga perspektiv hos sig själv och andra.

Testet inlevelseförmåga mäter:

Mentala förmågan att kunna föreställa sig och, med hjälp av den egna fantasin och sin känslomässiga tillgänglighet, kunna bedöma andra människors känsloliv.

Mer specifikt; känslotillstånd, känslobeteende, upprördhet, altruism, prosocialt hjälpbeteende och likgiltighet mot andra människor.

  •  Pris 263 kronor

Köp