Bedömning

Bedömning

Framgångsrik bedömning av olika emotionsförmågor genomförs naturligt med hjälp av en specifik kravprofil jämte de relevanta emotionsförmågorna.

Empathys normerade instrument betyder högre träffsäkerhet, underlättad process vid bearbetning av resultaten samt minskad risk för subjektiva tolkningar.  

Våra instrument fångar upp självuppfattningar samt underlättar och utvecklar anpassning av emotionella förmågor.

Empathy stödjer Dig i Dina tolkningar och i vad som behöver bearbetas för att Du skall kunna genomföra en adekvat bedömning.

Målgrupp

Ledare i olika positioner i en organisation

Specialister i ledande ställning

Projektledare

Medarbetare

Målsättning

Belysa emotionsförmågornas användbarhet i team och kundmöten.

Belysa vilka förstärkande och försvagande emotionsbeteende som kan förekomma i organisationen.