Allmän emotionsförmåga

Allmän Emotionsförmåga är ett arbetspsykologiskt test som mäter förmågan att uppleva, värdera och uttrycka känslor; förmågan att få tillgång till och / eller skapa känslor när de underlättar tankeförmågan att förstå känslor och känslomässig kunskap samt förmågan att reglera känslor syftandes till att främja emotionell och intellektuell utveckling.

Testet mäter dessa förmågor med utgångspunkt tagen i fem specifika förmågor:

  1. Att kunna uppfatta och identifiera emotioner hos sig själv och andra, men också i objekt, exempelvis konst.
  2. Att kunna använda och frambringa emotioner i andra mentala processer.
  3. Att kunna förstå emotionell information och kombinerar känslomässiga övergångar mellan olika tillstånd samt att uppskatta emotionens betydelse. 
  4. Att kunna hantera och vara öppen för emotioner samt reglera dem hos sig själv och andra för att främja personlig förståelse och tillväxt.
  5. Att kunna socialt reglera emotioner mäter förmågan att ha förtroende och med integritet kunna lugna känslomässiga reaktioner och hjälpa andra emotionellt.